Politica de Confidentialitate si de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal GDPR

Începând cu 25 mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 (GDPR). GDPR este o reglementare unică, direct aplicabilă în toate statele membre ale Uniunii Europene și înlocuiește Directiva 95/46/CE și, implicit, prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date.

GreenGLASS Recycling S.A. aplică o politică de confidențialitate și securitate a datelor cu caracter personal în strictă conformitate cu prevederile GDPR, iar ca parte a angajamentului nostru pentru respectarea drepturilor persoanelor ale căror date personale le prelucrăm, vă transmitem mai jos informații relevante privind modul, scopul, temeiul legal și durata pentru care vă prelucrăm datele personale, precum și cu privire la drepturile de care beneficiați și modul în care puteți să exercitați aceste drepturi.

 

De ce și cum folosim datele cu caracter personal ?

Colectăm datele dumneavoastră de contact (nume, prenume, număr de telefon, adresă de e-mail) pentru a interacționa cu dumneavoastră, de exemplu, la primirea unei cereri de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE), la transmiterea unei solicitări de colaborare sau a unui răspuns la o solicitare de colaborare, la recepționarea unui CV etc.

De asemenea, atunci când vizitați site-ul nostru putem prelucra informații despre dispozitivele utilizate pentru accesarea acestuia și despre interacțiunea dumneavoastră cu site-ul.

 Cât timp prelucrăm datele dumneavoastră?

Păstrăm datele dvs. cu caracter personal doar pe o perioadă de 5 ani sau cât prevede legislația în vigoare.  În tot acest timp, ne asigurăm că datele dvs. sunt păstrate în siguranță, iar în cazul unor breșe de securitate vom informa, în termenul legal (72 ore), atât autoritatea de supraveghere (ANSPDCP) cât și pe utilizatorii afectați.

Cui dezvăluim datele dumneavoastră?

GreenGLASS Recycling S.A. nu vinde, nu transferă, nu dezvăluie și nu permite accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal unor terți care nu au legătură cu activitatea să.

Putem dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal unor autorități publice (Parchet, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului), în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate de acestea.

Ce drepturi aveți și cum le puteți exercita?

Intrarea în vigoare a GDPR va asigura următoarele drepturi pe care le puteți exercita în mod gratuit:

  •  Să fiți informat/ă, o dată pe an, dacă GreenGLASS Recycling S.A. vă prelucrează sau nu datele personale și care sunt acestea;
  •  Să solicitați corectarea datelor transmise, în cazul în care acestea sunt incorecte sau incomplete;
  •  Să va opuneti prelucrării datelor dumneavoastră, pentru motive întemeiate și legitime ce țin de situația dumneavoastră particulară;
  •  Să solicitați ștergerea datelor dumneavoastră, cu excepția situațiilor în care legea interzice ștergerea.

Puteți exercita drepturile menționate mai sus prin transmiterea unui e-mail la adresa protecția.datelor@green-group.ro sau la office@greenglass.ro

Pentru protejarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și a intereselor dumneavoastră, vă putem solicita informații suplimentare în scopul identificării dumneavoastră.

 Confidențialitatea datelor dumneavoastră

Atunci când prelucrăm datele dumneavoastră utilizăm măsuri tehnice și organizatorice care să asigure confidențialitatea, disponibilitatea și corectitudinea datelor dumneavoastră.

Lucrăm în mod continuu pentru a asigură păstrarea măsurilor noastre de securitate la cel mai înalt nivel și ne angajăm să vă informăm la timp în cazul oricăror incidente de securitate ce ar putea să prezinte un risc semnificativ pentru drepturile dumneavoastră.